Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

35 NĂM NHÌN LẠI “SỰ KIỆN LỊCH SỬ 7-1-1979” TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA


PGS, TS. Hồ Khang
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng uống chung dòng nước ngọt ngào của sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, có những nét lịch sử - văn hóa tương đồng, Việt Nam và Campuchia sớm có mối quan hệ mật thiết, máu thịt. Hình thành trong những năm tháng gian nan dựng nước và giữ nước, trải qua những thăng trầm lịch sử, như “lửa đã thử vàng”, quan hệ Việt Nam – Campuchia là mối quan hệ chiến lược, gắn bó bền chặt một cách tự nhiên.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975)


Thiếu tá, ThS. NGUYỄN VĂN QUYỀN*
Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta mùa Xuân 1975 là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong nước và quốc tế. Bên cạnh sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể quân và dân ta trong suốt những năm đương đầu chống lại cuộc chiến tranh khốc liệt do đế quốc Mỹ gây ra, chúng ta không thể không kể tới sự giúp đỡ to lớn về mặt vật chất kỹ thuật - hậu cần của bạn bè quốc tế, đặc biệt là từ các nước XHCN. Đảng ta, coi: "… đó là một nhân tố quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của nhân dân ta"[1].

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CHI VIỆN CỦA LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC


Đại tá, Ths Trần Tiến Hoạt*
Thượng úy Lê Quang Lạng**
Vừa bước ra khỏi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954), nhân dân ta lại phải đương đầu ngay với cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, mà theo Đảng ta nhận định sẽ còn phức tạp, ác liệt gấp nhiều lần cuộc kháng chiến trước đây. Để tiếp tục lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ - cường quốc hàng đầu trong phe Tư bản chủ nghĩa, có sức mạnh quân sự, kinh tế hơn ta gấp nhiều lần, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đã chủ trương tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm mục tiêu chung là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hòan toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? TA CÓ THỔI PHỒNG HAY BÓP MÉO SỰ THẬT KHÔNG?Văn Tạo
Tôi được Viện Lịch sử quân sự Việt Nam mời viết tập IX bộ Lịch sử quân sự Việt Nam, về thời kỳ "Vận động Cách mạng Tháng Tám". Mừng vì trong lòng đã ấp ủ từ lâu một mong muốn làm rõ vấn đề là: Vai trò của lực lượng quân sự trong Cách mạng Tháng Tám. Cũng bởi có người coi Cách mạng Tháng Tám đã diễn ra một cách "hoà bình", "ít đổ máu" nên vai trò của hoạt động vũ trang là không đáng kể.
Nhưng lúc đầu cũng e rằng "lực bất tòng tâm" vì tuổi đã già, lại không đi sưu tầm được thêm tài liệu. Chỉ nói tài liệu ở trong nước chứ chưa nói tới khối lượng tài liệu đồ sộ ở nước ngoài như ở Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc... mà tôi không có điều kiện tiếp cận được.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

NHỮNG SUY NGHĨ VỀ “MIỀN ĐẤT LỬA” VĨNH LINH THỜI CHỐNG MỸ


PGS. TS Hồ Khang
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
P. Nora[1], sử gia người Pháp, từng nhận định rất đúng: có hai thứ lịch sử. Loại thứ nhất là lịch sử trong trí tuệ thuần túy, thứ lịch sử chỉ còn lưu lại trong sách vở, bị lãng quên, bị phân giải thành những thông tin mất hết sức sống của nó. Loại thứ hai, trái lại, trở thành ký ức, trở thành cái cấu tạo nên tinh thần của đời sống thực tại. Nhắc lại lịch sử “miền đất lửa” Vĩnh Linh những tháng năm toàn dân tộc gồng mình đánh Mỹ vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước chính là nói đến cái lịch sử - ký ức đó. Bởi lẽ, với tất cả những gì từng diễn ra trên vùng đất này những ngày năm xưa ấy,Vĩnh Linh có đủ trong nó tư cách của một chiến trường khốc liệt, một tuyến đầu của hậu phương miền Bắc, một hậu phương trực tiếp của tiền tuyến miền Nam, một địa danh tạc vào lịch sử hiện đại như một biểu tượng cho của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời chống Mỹ.