Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TRUNG QUỐC VỚI CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

PGS.TS. Hồ Khang
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Điện Biên Phủ - địa danh đã đi vào lịch sử với ý nghĩa là biểu tượng chiến thắng của các dân tộc bị áp bức trước chủ nghĩa thực dân cũ. 60 năm trôi qua sau sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày nào, song đối với giới nghiên cứu, nhiều chiều cạnh của kỳ tích mang tên “Điện Biên Phủ”, trong đó có sự đóng góp, vai trò của Trung Quốc, vẫn tiếp tục cần được chiếu rọi, nghiên cứu. Trong tham luận nay, chúng tôi đặt mục tiêu làm sáng tỏ sự ủng hộ của Trung Quốc trên hai phương diện: Viện trợ vật chất và giúp đỡ bồi dưỡng tác chiến.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

TRANH THỦ SỰ ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ CỦA TRUNG QUỐC VÀ LIÊN XÔ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA VNDCCH TỪ NĂM 1950 ĐẾN NĂM 1954



Nguyễn Văn Trí [1]  
Xuyên suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954), cùng với việc tự lực cánh sinh, VNDCCH cũng nỗ lực không mệt mỏi để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và sự ủng hộ từ bên ngoài có được thực tế đã là một nhân tố đảm bảo sự thành công cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Góp phần tìm hiểu những nỗ lực đó, chúng tôi tập trung tìm hiểu quá trình VNDCCH tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô từ năm 1950 đến năm 1954.   

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG BA THỨ QUÂN VỚI CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA KHÔNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN MỸ (1965-1972)

PGS, TS. Hồ Khang
 Chống phá miền Bắc nhằm hỗ trợ cho nỗ lực quân sự ở miền Nam luôn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Song song với quá trình đưa lục quân Mỹ vào miền Nam, Mỹ dùng không quân, hải quân mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trên quy mô lớn, với cường độ ngày càng khốc liệt, ngày càng dữ dội.
Từ năm 1965, chiến tranh lan rộng ra cả nước. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khoá III) tháng 3.1965 quyết định chuyển toàn bộ hoạt động miền Bắc từ thời bình sang thời chiến nhằm bảo đảm cho miền Bắc có đủ sức mạnh đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của hai quân chủng “át chủ bài” trong lực lượng quân sự khổng lồ của Mỹ và làm tròn vai trò, nhiệm vụ hậu phương lớn - vai trò có ý nghĩa thường xuyên quyết định thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

KẾT THÚC MỘT CUỘC CHIẾN TRANH



TRẦN BẠCH ĐẰNG
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc - về thời gian, với từng địa phương ở miền Nam, ngày giờ kết thúc có xê dịch ít nhiều, song chúng ta và cả thế giới đều lấy ngày 30.4 làm thời điểm bởi đó là ngày Thành phố Sài Gòn, thủ đô của chính quyền do Mỹ dựng lên, được giải phóng. Nghĩa là, nơi đặt đầu não chiến tranh của kẻ thù đã đổi chủ, chính quyền Trung ương của kẻ thù đã sụp đổ. Những đề kháng còn lại đây đó không mang ý nghĩa toàn cục nữa và tất yếu sẽ tan vỡ.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – MỘT QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ



PGS, TS Hồ Khang
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Tròn nửa thế kỷ trước đây, giữa những ngày phía bên kia vĩ tuyến 17, cả miền Nam đang ngập chìm trong đau thương và uất hận do chính sách và hành động phát xít tàn sát dã man những người yêu nước, những người “kháng chiến cũ” của quân thù, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến quyết định thành lập tuyến giao liên quân sự trên bộ và trên biển chi viện cho cách mạng miền Nam. Đó là một quyết định lịch sử; quyết định đó nằm trong tổng thể một loạt các giải pháp tầm chiến lược được đưa ra của Đảng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân miền Nam, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước trong những điều kiện mới, vừa thuận lợi nhưng cũng lắm chông gai phức tạp, xét trên bình diện tình hình trong nước, trong khu vực và trên thế giới có liên quan đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

GÓP BÀN VỀ NGÀY GIẢI PHÒNG THỪA THIÊN – HUẾ XUÂN 1975



Trần Vĩnh Tường*
Hàng năm, cứ đến dịp ngày 26 tháng 3, nhân dân Thừa Thiên-Huế nô nức tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như một sinh hoạt tinh thần đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm mang tính chính trị, mà đã trở thành nét văn hóa của người dân xứ Huế… Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra là, trong thực tế, Thừa Thiên-Huế được giải phóng vào ngày nào, ngày 26 hay ngày 25 tháng 3 năm 1975? Thiết nghĩ, với lịch sử cần phải khách quan và công bằng. Trên tinh thần đó, tôi xin có đôi điều, mong góp phần xác định thêm cho rõ ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

35 NĂM NHÌN LẠI “SỰ KIỆN LỊCH SỬ 7-1-1979” TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA


PGS, TS. Hồ Khang
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, cùng uống chung dòng nước ngọt ngào của sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, có những nét lịch sử - văn hóa tương đồng, Việt Nam và Campuchia sớm có mối quan hệ mật thiết, máu thịt. Hình thành trong những năm tháng gian nan dựng nước và giữ nước, trải qua những thăng trầm lịch sử, như “lửa đã thử vàng”, quan hệ Việt Nam – Campuchia là mối quan hệ chiến lược, gắn bó bền chặt một cách tự nhiên.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO VIỆT NAM TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975)


Thiếu tá, ThS. NGUYỄN VĂN QUYỀN*
Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta mùa Xuân 1975 là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong nước và quốc tế. Bên cạnh sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể quân và dân ta trong suốt những năm đương đầu chống lại cuộc chiến tranh khốc liệt do đế quốc Mỹ gây ra, chúng ta không thể không kể tới sự giúp đỡ to lớn về mặt vật chất kỹ thuật - hậu cần của bạn bè quốc tế, đặc biệt là từ các nước XHCN. Đảng ta, coi: "… đó là một nhân tố quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của nhân dân ta"[1].

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN CHI VIỆN CỦA LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC VÀ CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC


Đại tá, Ths Trần Tiến Hoạt*
Thượng úy Lê Quang Lạng**
Vừa bước ra khỏi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954), nhân dân ta lại phải đương đầu ngay với cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ, mà theo Đảng ta nhận định sẽ còn phức tạp, ác liệt gấp nhiều lần cuộc kháng chiến trước đây. Để tiếp tục lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ - cường quốc hàng đầu trong phe Tư bản chủ nghĩa, có sức mạnh quân sự, kinh tế hơn ta gấp nhiều lần, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đã chủ trương tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam nhằm mục tiêu chung là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hòan toàn miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? TA CÓ THỔI PHỒNG HAY BÓP MÉO SỰ THẬT KHÔNG?



Văn Tạo
Tôi được Viện Lịch sử quân sự Việt Nam mời viết tập IX bộ Lịch sử quân sự Việt Nam, về thời kỳ "Vận động Cách mạng Tháng Tám". Mừng vì trong lòng đã ấp ủ từ lâu một mong muốn làm rõ vấn đề là: Vai trò của lực lượng quân sự trong Cách mạng Tháng Tám. Cũng bởi có người coi Cách mạng Tháng Tám đã diễn ra một cách "hoà bình", "ít đổ máu" nên vai trò của hoạt động vũ trang là không đáng kể.
Nhưng lúc đầu cũng e rằng "lực bất tòng tâm" vì tuổi đã già, lại không đi sưu tầm được thêm tài liệu. Chỉ nói tài liệu ở trong nước chứ chưa nói tới khối lượng tài liệu đồ sộ ở nước ngoài như ở Nhật, Pháp, Mỹ, Trung Quốc... mà tôi không có điều kiện tiếp cận được.